Rechtsgebieden

De rechtsgebieden waar ik me mee bezig houd zijn:

* Algemeen civielrechtelijke vraagstukken

Onder het civiele recht worden de rechten die burgers of bedrijven onderling hebben verstaan. Hierbij specialiseer ik me in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Daarbuiten kunt u bij mij terecht met vraagstukken en problemen rondom algemene contracten, schadevergoedingen, onrechtmatige daad of algemene voorwaarden en dergelijke.

* Arbeidsrecht

Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij, van arbeidscontract tot ontslag. U kunt daarbij denken aan problemen omtrent arbeidsvoorwaarden, loonvorderingen, verzuimproblematiek en geschillen over concurrentie- en relatiebedingen.

* Ambtenarenrecht

Binnen het ambtenarenrecht regel ik de rechtspositie van mensen die in dienst zijn van de overheid. Besluiten waartegen u bezwaar kunt maken en waarin ik u graag ondersteun zijn bijvoorbeeld ontslagbesluit, herplaatsingsbesluit, disciplinaire maatregel, schorsing, salarisbesluit en officiele functiebeoordelingen.

Ik houd u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen of uitspraken.


Lees verder.

Testbericht

Inleiding


Lees verder.
Website door Buro TARGET