Ambtenarenrecht

De specifieke arbeidsrelatie met de overheid vereist kennis van zowel de verscheidene rechtspositieregelingen, zoals het ARAR, de CAR/UWO, de CAP en het Barp, als de in de juridische praktijk heersende jurisprudentie daaromtrent.

Bij mij kunt u terecht voor vragen over uiteenlopende kwesties zoals:

  • Beoordelen aanstellingsbesluit;
  • Bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden;
  • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
  • Ontslag.

Ik adviseer, bemiddel en procedeer wanneer dat  noodzakelijk is. Met andere woorden, ik sta u graag te allen tijde met raad en daad bij!

Ik houd u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen of uitspraken.


Lees verder.

Testbericht

Inleiding


Lees verder.
Website door Buro TARGET