Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht behoort bij uitstek tot mijn werkterrein. Ik sta daarbij zowel werkgevers als werknemers bij. Dat houdt mij scherp!

Bij mij kunt u terecht voor vragen over uiteenlopende kwesties zoals:

 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten;
 • Opstellen en beoordelen van personeelsreglementen;
 • Rechtspositie Statutair Directeur;
 • Managementovereenkomsten;
 • Loonvorderingen;
 • Concurrentiebedingen en relatiebedingen;
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
 • CAO’s;
 • Ontslag met instemming van de werknemer;
 • Ontslag via de Kantonrechter (ontbinding);
 • Ontslag via UWV (opzegging);
 • Ontslag op staande voet;
 • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst);
 • Kennelijk onredelijk ontslag;
 • Reorganisatie;
 • Medezeggenschap.

Ik adviseer, bemiddel en procedeer wanneer dat  noodzakelijk is. Met andere woorden, ik sta u graag te allen tijde met raad en daad bij!

Ik houd u graag op de hoogte van recente ontwikkelingen of uitspraken.


Lees verder.

Testbericht

Inleiding


Lees verder.
Website door Buro TARGET